အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့ (အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့)တွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။