Post date: 25/Nov/2022
Post date: 23/Nov/2022
Post date: 22/Nov/2022
၁။မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ သက်တမ်းလွန်ရေယာဉ်(၅)စီးအား စာရင်းမှပယ်ဖျက်နိုင်ရေး အောက် ပါ  Lot တွဲ(၃)တွဲခွဲ၍ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ထုခွဲရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည် -
Post date: 21/Nov/2022
Post date: 18/Nov/2022
Post date: 16/Nov/2022
Post date: 14/Nov/2022
Post date: 14/Nov/2022
၁။၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော (၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွက်) ဒီဇယ်ဆီ (High Speed Diesel) ၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီ (Premium High Speed Diesel)နှင့် ဓါတ်ဆီ(Octane-92)တို့ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ များအား ၈-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ၊ (၁၃:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
Post date: 11/Nov/2022
Post date: 09/Nov/2022

Pages