Post date: 17/Oct/2016

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္မွာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္  လိုအေပ္သာ ပင္မနွင့္အရန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အမို်းအစားအလိုက္  သတ္မွတ္ထားသည့္ အခိ်န္အတြင္း ေဈးနႈန္းအသက္သာဆံုးနွင့္ ရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုပစၥည္းထိန္းဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(၁)       အုပ္ခု်ပ္မႈနွင့္ စီမံခန့္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)       ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၃)       ဌာနပိုင္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း/ အသံုးျပုရန္ ထုတ္ေပးျခင္း။

Post date: 02/Sep/2016

ကုန္လုပ္ငန္းဌာန

Post date: 01/Sep/2016

မူဝါဒမ်ား     

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအသီးသီးသို႔ ကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဝင္/ထြက္သြားလာသည့္ သဘၤာမ်ားအား တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းကုန္ခ်ျခင္း၊ ကုန္တင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းကုန္မ်ားကို လက္ခံေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရွာေဖြေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

Post date: 01/Sep/2016

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၁၈ရာစု အလယ္အထိ ဒဂံုဟု အမည္တြင္ခဲ့ၿပီး တံငါသည္ရြာငယ္ကေလးသာ ျဖစ္ခဲ့ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္ မတည္ရွိေသးဘဲသန္လ်င္၊ ပုသိမ္၊ မုတၱမႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားကိုသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ အသံုးမ်ားခဲ့သည္။ ၁၇၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းဘုရားမင္းသည္ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရာမွ ဒဂံုသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟုေခၚတြင္ေစကာ ပင္မဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

 

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၏ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္စဥ္မ်ား -