Post date: 28/May/2020

၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ(၄)ရက္ေန့မွ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန့အထိ ကာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရစစ္ မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ(၂၀.၁၅) ေပခန့္ မွ (၂၀.၄၁) ေပခန့္အထိ သာမန္ထက္ ထူးကဲဒီေရ တက္ဖြယ္ရွိေႀကာင္း၊ ယင္းထူးကဲဒီေရနွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ(၂၂)ေပခန့္ထိ တက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ စိုးရိမ္ ဖြယ္မရွိေႀကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ခန့္မွန္းဒီေရအျမင့္သည္ အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္(၂၀) ေပ ေက်ာ္လြန္နိုင္သည့္အခါ ျမစ္ကမ္းနားေဒသမ်ားအနီး ေနထုိင္ႀကေသာ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ရန္အလို့ငွာ ယခုကဲ့သို့ သတိေပးသတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း

Post date: 22/Apr/2020

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ တံတားမ်ာ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ခ်လံရံုးမ်ားကို ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ ေမလ(၁) ရက္ေန့ (ကမၻာ့အလုပ္သမားေန့) နွင့္ ၂၀၂၀ - ျပည့္နွစ္၊ ေမလ(၆) ရက္ေန့ (ကဆုန္လျပည့္ေန့) မ်ားတြင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါ၍ ကုန္တင္∕ ကုန္ခ် နွင့္ ကုန္ထုတ္ယူလိုပါက ပိတ္ရက္ခေႀကး ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္း ေႀကညာအပ္ပါသည္။

Pages

Announcement