Post date: 14/Jul/2020
Post date: 13/Jul/2020
Post date: 10/Jul/2020
Post date: 09/Jul/2020
Post date: 08/Jul/2020
Post date: 06/Jul/2020
Post date: 03/Jul/2020
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားမျာ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၉) ရက်နေ့ (အာဇာနည်နေ့) ၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၀) ရက်နေ့ (အာဇာနည်နေ့အစားထိုး ရုံးပိတ်ရက်) များတွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍ ကုန်တင်∕ ကုန်ချ နှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Post date: 03/Jul/2020

Pages