ရန်ကုန်-ကိုကိုးကျွန်းခရီးစဉ် ထွက်ခွာခြင်း

အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ မွန်းလွဲ (၃း၀၀) နာရီတွင် ဆူးလေအမှတ် (၃) တံတားမှ MV.CHARITES ရေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်-ကိုကိုးကျွန်းခရီးစဉ် (ဒုတိယခေါက်) ထွက်ခွာခြင်းအား မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ တာဝန်ရှိသူများမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

Photos from Transcom News Journal