တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Steel တန် ၃၈,၇၈၂ မစ်ထရစ်တန် တင်ဆောင်လာသည့် MV Expert သင်္ဘောကြီး သီလဝါရှိ MITT ဆိပ်ကမ်းတံတားတွင် ဆိပ်ကပ်ခြင်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Steel တန် ၃၈,၇၈၂ မစ်ထရစ်တန် တင်ဆောင်လာသည့် MV Expert သင်္ဘောကြီး သီလဝါရှိ MITT ဆိပ်ကမ်းတံတားတွင် ဆိပ်ကပ်ခြင်း
သီလဝါ ဧပြီ ၂၄

ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်လာမှုနှင့်အတူ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများလည်း ပြည်လည် စတင်လာနေပြီဖြစ်ရာ ယနေ့ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ (၀၅:၀၀)အချိန်တွင် အလျား (၂၂၅)မီတာ၊ ရေစူး (၉.၅)မီတာနှင့် တန်ချိန် (၃၉,၄၅၅)ရှိသည့် MV Expert သင်္ဘောကြီးသည် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် Steel တန်ချိန် (၃၈,၇၈၂)တန် တင်ဆောင်၍ သီလဝါဆိပ်ကမ်းဒေသရှိ Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) ဆိပ်ကမ်းတံတားအမှတ်(၄)သို့ ဆိုက်ကပ်ပြီး ကုန်ချခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။