ရေကြောင်းဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဝင်/ထွက်သွားလာကြသည့် ရေယာဥ်များအတွက် ရေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း   ရေယာဥ်များ စနစ်တကျ သွားလာ စေရေး  ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက် စေရေးအတွက် ကြပ် မတ်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း။
ရေကြောင်းပြဝန်ဆောင်မှု  -     ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအတွင်းဝင်/ထွက်သည့်ရေယာဥ်ကြီးများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စွာသွား လာနိုင်ရေးအတွက်ရေကြောင်းပြ စီမံဆောင်ရွက် ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ရေလမ်းကြောင်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများစီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
ရေလမ်းကြောင်းအထောက်အကူပြုမီးဗော်ယာများ၊ရေလမ်းကြောင်းပြဗော်ယာများ၊ အန္တရာယ်ပြဗော်ယာများ၊ လမ်းကြောင်းပြအမှတ်သားများစီမံချထားပေးခြင်း။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်နှင့်မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားရှိသည့်မီးြပတိုက်/မီးြပလှေများဖြင့် ရေကြောင်းလမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း။
ကျောက်စွဲ၀န်ဆောင်မှု
သင်္ဘောချည်ဗော်ယာကြီးများချထားပေးခြင်း။
သင်္ဘောချည် ဗော်ယာကြီးများတွင် သင်္ဘောကြီးများ ချည်နှောင်ရာ၌ ကျောက်စွဲလုပ်သားများ အကူအညီပေးချည် နှောင်ခြင်း။
ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမီးဗော်ယာများချထားပေးခြင်း။
ရေငုပ်နှင့်အမြုပ်ဆယ်ယူရေး၀န်ဆောင်မှု
ရေလမ်းကြောင်းအတွင်း နစ်မြုပ်သည့်အတွက် ရေယာဥ်များသွားလာမှုအနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေသည့် ရေယာဥ်နှင့် ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ြခင်း။
ရေယာဥ်ကြီးများ တောင်းခံလာသည့် ရေငုပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက် ရေငုပ်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။
ချထားပေးသည့် ရေလမ်းကြောင်း အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ နစ်မြုပ်ပါက ပြန်လည်ရှာဖွေ ဆယ်ယူ ပေးခြင်း။
တွန်းရေယာဥ်/တွဲဆွဲရေယာဥ်၀န်ဆောင်မှု
•    မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင်ရှိသည့်    တွန်းရေယာဥ်များဖြင့်    ဆိပ်ကမ်းသို့    ၀င်ရောက်လာသော ရေယာဥ် ကြီးများ  အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ  လှည့်ပတ်လှုပ်ရှားဆိုက်ကပ်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်  ပေးခြင်း။
အရေးပေါ်တွဲဆွဲပေးရန် အကူအညီတောင်းခံလာပါက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ရေကြောင်းတစ်လျှောက်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါပေးရန် တောင်းခံလာပါက ဆောင်ရွက် ပေးြခင်း။
မီးသတ်ကိရိယာများပါရှိသော (Tug Boat)များဖြင့် ရေပြင်ဘက်မှမီးသတ်အကူအညီပေးြခင်း။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၀န်ဆောင်မှု
ရေယာဥ်ကြီးများတောင်းခံလာသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မိမိဌာနအတွက်လိုအပ်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပေးခြင်
•    ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရှိရေလမ်းကြောင်း အသုံးပြုသွား လာနေသည့် ရေယာဥ်ကြီးများ ဖြတ်သန်း သွားလာနိုင်သည့်  ရေလမ်းကြောင်းအကျယ်နှင့်  အနက်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် မြို့ပြအင်ဂျင်နီ ယာ ဌာန ၏ သောင်တူးဌာနခွဲနှင် ့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး ရေလမ်းကြောင်း သောင်တူးဖော်သည် ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ရေချိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
ရေချိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
ရေယာဥ်ကြီးများမှရေချိုတောင်းခံလာပါက မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရှိ ရေတွဲများဖြင့်ရေချိုဖြည့်တင်း
ပေးခြင်း။
ဆက်သွယ်ရေး၀န်ဆောင်မှု
ရေကြောင်းဌာနဆက်သွယ်ရေးဌာနစုမှ ၂၄နာရီ ဆက် သွယ်ရေး တာ၀န် ချထားပြီးရေယာဥ်ကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းတာ၀န်ထမ်းဆောင် နေသည့်မိမိ ရေယာဥ် များ ဆက်သွယ် မှုများ ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း။