လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အဓိက လုပ်ငန်း တာဝန်မှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်  လိုအပ်ေသာ ပင်မနှင့်အရန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် အမျိုးအစားအလိုက်  သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း စျေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနှင့် ရရှိရန်ဆောင်ရွက် ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။

ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန၏ လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(၁)       အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂)       ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၃)       ဌာနပိုင် ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း/ အသုံးပြုရန် ထုတ်ပေးခြင်း။
(၄)       လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချခြင်း။

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.