မူဝါဒများ     

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းအသီးသီးသို့ ကုန်များသယ်ဆောင်ရန်အတွက် ဝင်/ထွက်သွားလာသည့် သင်္ဘာများအား တိုတောင်းသော အချိန်ကာလအတွင်းကုန်ချခြင်း၊ ကုန်တင်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းကုန်များကို လက်ခံပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးလျင်မြန်စွာ ပြန်လည် ထွက်ခွာနိုင်စေရန် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေများကို ရှာဖွေပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကွပ်ကဲမှုဖြင့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်လျက် ရှိပါသည်။

 

ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

-      ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မိမိတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသောလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ပမာဏကို အဆိုပြု၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ တစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
-     ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ထပ်မံတင်ပြ၍    ခွင့်ပြုချက်ရရှိလျှင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
-     ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် အနေဖြင့် သီးခြားထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေမရှိပါ။