ရန်ကုန်မြို့သည် ၁၈ရာစု အလယ်အထိ ဒဂုံဟု အမည်တွင်ခဲ့ပြီး တံငါသည်ရွာငယ်ကလေးသာ ဖြစ်ခဲ့ကာ ဆိပ်ကမ်းမြို့အဖြစ် မတည်ရှိသေးဘဲသန်လျင်၊ ပုသိမ်၊ မုတ္တမနှင့် ပဲခူးမြို့များကိုသာ ဆိပ်ကမ်းမြို့များအဖြစ် အသုံးများခဲ့သည်။ ၁၇၅၅ ခုနှစ်တွင် အလောင်းဘုရားမင်းသည် ဧရာဝတီမြစ်တစ်လျှောက်ရှိ ဒသများကို သိမ်းပိုက်ရာမှ ဒဂုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ဟုခေါ်တွင်စေကာ ပင်မဆိပ်ကမ်းမြို့အဖြစ် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၏ နှစ်အလိုက်ဖြစ်စဉ်များ -

၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် အောက်မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းယူပြီးနောက် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို ရေကြောင်းအရာရှိ ချုပ်အား အုပ်ချုပ်စေခဲ့သည်။
၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကမ်းနားကော်မတီဖြင့် ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၁၈၇၉ ခုနှစ်တွင် ဆိပ်ကမ်းအက်ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။
၁၈၈၀ ခုနှစ်တွင် ရေဝန်မင်းကြီးများအဖွဲ့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအက်ဥပဒေသစ်ကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၁၆-၃-၁၉၇၂ နေ့တွင် ဆိပ်ကမ်းကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၃၁-၃-၁၉၈၉ နေ့တွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဟု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
 


၁၈၇၀ ခုနှစ်တွင် ကမ်းနားလမ်းအားတွေ့မြင်ရပုံ

 


၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၌ ရေယာဉ်များဆိုက်ကပ်ထားပုံ

 


၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၌ ရေယာဉ်များဆိုက်ကပ်ထားပုံ

 


၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးထားသော Rangoon Harbour နှင့် ဆိုက်ကပ်ထားသောရေယာဉ်များပုံ

 


၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးထားသော Barr Street Jetty နှင့် ရန်ကုန်မြစ်တွင်း မြင်ကွင်းပုံ

 


၁၉၃၈ ခုနှစ် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၏ မြင်ကွင်းပုံ

 


၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် တည်ရှိရာပန်းဆိုးတန်းလမ်းမြင်ကွင်းပုံ

 


၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် တည်ရှိရာပန်းဆိုးတန်းလမ်း မြင်ကွင်းပုံ