အမှတ်(၄) သီလ၀ါဆိပ်ခံတံတား (MIPL)

တည်နေရာ - သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား - မျက်နှာစာအလျား ၆၅၆ ပေ x အကျယ် ၅၅ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၂၀၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၉ မီတာ
BOT သက်တမ်း - ၂၅ နှစ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄.၆ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - ၁၀-၇-၁၉၉၆
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၅-၃-၁၉၉၈