အမှတ်(၄)အလုံဆိပ်ခံတံတား

တည်နေရာ - အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား - မျက်နှာစာအလျား ၇၈၀ ပေ x အကျယ် ၁၀၀ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၁၅၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၉ မီတာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်း
  - ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် ၁၄၀၀၀ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - ၂၁-၁၁-၂၀၀၆
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး (၅၄)လ