အမှတ်(၃)အလုံဆိပ်ခံတံတား

တည်နေရာ - အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား - မျက်နှာစာအလျား ၈၅၂ ပေ x အကျယ် ၁၀၀ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၁၅၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၉ မီတာ
BOT သက်တမ်း - ၃၀ နှစ် နှင့် နောက်ထပ်(၅)နှစ် သုံးကြိမ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း
  - ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် ၁၄၂၀ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - ၁-၉-၂၀၀၁
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၈-၂-၂၀၀၆