အမှတ်(၂)အလုံဆိပ်ခံတံတား

တည်နေရာ - ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား  - မျက်နှာစာအလျား ၅၁၁ ပေ x အကျယ် ၆၄ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၁၅၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၉ မီတာ
BOT သက်တမ်း  - ၂၅ နှစ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၆၀ သန်း
  - ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် ၄၃၉.၃၀ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်  - ၂၅-၄-၁၉၉၆
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၄-၅-၂၀၀၁