အမှတ်(၁)၊ (၂) မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ခံတံတား (MIP)

တည်နေရာ - အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား - မျက်နှာစာအလျား ၅၀၉ ပေ x အကျယ် ၅၉ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၁၀၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၈ မီတာ
BOT သက်တမ်း - ၂၅ နှစ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် ၁၅၇၄၅.၄၈ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - ၆-၅-၂၀၀၀
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - ၄-၁-၂၀၀၃