အမှတ်(၁)အလုံဆိပ်ခံတံတား

တည်နေရာ - ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိပ်ခံတံတားအရွယ်အစား - မျက်နှာစာအလျား ၆၅၁.၅ ပေ x အကျယ် ၁၀၀ ပေ
ဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်သင်္ဘောအရွယ်အစား - ကုန်သေတ္တာသင်္ဘော ၁၄၄၀၀ တန်(၄၀၀ TEU)
  - အထွေထွေကုန်စည်သင်္ဘော ၁၅၀၀၀ တန်
  - ရေစူး ၉ မီတာ
BOT သက်တမ်း - ၂၅ နှစ်နှင့် နောက်ထပ် (၅) နှစ် သုံးကြိမ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ -  နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း
  - ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် ၂၃၄၃.၆၀၂ သန်း
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - ၂၅-၁၁-၁၉၉၈
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၄-၅-၂၀၀၂