ဗိုလ်တထောင် အမှတ်(၁) ကုန်းတွင်း ကုန်သေတ္တာစခန်း

တည်နေရာ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ - US$ ၇.၀၂ သန်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိုး  - MPA          Allied
မူလ - ၅၁             ၄၉
ယခု - ၅၉             ၄၁
လွင်ပြင်ဧရိယာ - ၉.၇၅ ဧက
ထားသိုနိုင်သောကုန်သေတ္တာအလုံးရေ     
ကုန်ပြည့်ကုန်သေတ္တာ - ၅၀၀ TEU
ကုန်လွတ်ကုန်သေတ္တာ - ၃၈၇၂ TEU
အအေးခန်းကုန်သေတ္တာ - ၁၅ TEU
စုစုပေါင်း - ၄၃၈၇ TEU
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ - ၂-၇-၁၉၉၆