ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိတံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၁၉ - ခုနှစ် မတ်လ(၂၀)ရက်နေ့ (တပေါင်းလပြည့်နေ့)နှင့် မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ (တပ်မတော်နေ့)တို့တွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement