၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်၊ ဈေးနှုန်းနှင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

Announcement