အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များဖြစ် သော  ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၁၇) ရက်နေ့အထိ ပိတ်ထားမည်ဖြစ် ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement