အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့်ချလံရုံးများကို ၂၀၂၂ - ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၀)ရက်နေ့ အီဒုလ်အဿွဟာ(ကုရ်ဘာနီအီးဒ်နေ့)၊ ၂၀၂၂ - ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၂)ရက်နေ့ (ဝါဆိုလပြည်နေ့)နှင့် ၂၀၂၂-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့ (အာဇာနည်နေ့)များတွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement