အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို တန်ဆောင်တိုင်ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်သော ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့ထိ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement