အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

<p>ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်နေ့အထိ (သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်များ) တွင် ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါ၍၊  ကုန်တင်/ကန်ချ နှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေးပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။</p>

Announcement