အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားမျာ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၁) ရက်နေ့ အီဒုလ်အဿွာဟာ(ကုရ်ဘာနီအီးဒ်နေ့ အစားထိုးရုံးပိတ်ရက်)၊ ၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့ အီဒုလ်အဿွာဟာ(ကုရ်ဘာနီအီဒ်နေ့) နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၃)ရက်နေ့ (ဝါဆိုလပြည့် နေ့) တွင် ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါ၍ ကုန်တင်∕ကုန်ချ နှင့် ကုန်ထုတ်ယူလို ပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရ မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement