အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိ တံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၁၅)ရက်နေ့အထိ (သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်များ) တွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement