အလုပ်ပိတ်ရက်ကြော်ငြာ

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရှိတံတားများ၊ ကုန်လှောင်ရုံများနှင့် ချလံရုံးများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၈)ရက်နေ့ (ကဆုန်လပြည့်နေ့)တွင် ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါ၍၊ ကုန်တင်/ကုန်ချနှင့် ကုန်ထုတ်ယူလိုပါက ပိတ်ရက်ခကြေး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Announcement