နတ်သား(၁)ရေယာဉ်၏ Propulsion System, Knort Nozzel & Steering System(Port & STBD) စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါဆိုဈေးနှုန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Announcement