ထူးကဲဒီရေတက်မည့်အကြောင်း သတိပေးချက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့အထိ ကာလ အတွင်းတွင် ရန်ကုန် မြစ်အတွင်း အခြေခံရေစစ်မျဉ်းအထက် အမြင့်ပေ(၂၀.၀၈)ပေခန့် မှ (၂၀.၆၄)ပေခန့် အထိ သာမန်ထက် ထူးကဲဒီရေတက်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ယင်းထူးကဲဒီရေနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်များတွင် ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း အခြေခံရေစစ်မျဉ်းအထက် အမြင့်ပေ (၂၂)ပေ ခန့်ထိ တက်ခဲ့ဖူးသဖြင့် စိုးရိမ် ဖွယ်မရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြစ်၏ ခန့်မှန်းဒီရေအမြင့်သည်အခြေခံရေ စစ်မျဉ်းအထက်အမြင့်(၂၀)ပေ ကျော်လွန်နိုင်သည့်အခါ မြစ်ကမ်းနား ဒေသများအနီး နေထိုင် ကြသော လုပ်သားပြည်သူများအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရန် အလို့ငှာယခုကဲ့သို့သတိပေးသတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အသိပေး အကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။

Announcement