၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ (သာမန်အသုံးစရိတ်)ဖြင့် ဝယ်ယူရမည့် စက်သုံးဆီများ (သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာ လအတွက်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း