မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လျှပ်စစ် မီးချောင်း၊ မီးလုံးများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း