ဇိန‌ေ႐ယာဥ္ လြန္းတင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါ‌ေဈးနွဳန္း ဖိတ္‌ေခၚျခင္း